กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในชื่อโครงการ SSMC รักษ์ทะเล รักษ์ปะการัง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2561เป็นกิจกรรมการปลูกปะการัง ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Top