เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559 เลี้ยงอาหารเด็กวัดเขาชี
Top