CSR SSMC SAFETY TO SCHOOL 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้น ที่โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง ซอย 10 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
ภายในกิจกรรม มีการสาธิตการดับเพลิงโดยให้เด็กๆได้มีส่วนในการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น นอกจากการฝึกดับเพลิงแล้ว ผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดทำแปลงปลูกผักและสอนเด็กในการปลูกผักและการดูแลรักษา ส่วนช่วงพักเที่ยง มีไอติมและก๋วยเตี๋ยวสำหรับเด็กๆได้ร่วมกันรับประทาน  นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว ทางตัวแทนอีกส่วนหนึ่งได้ซ่อแซมปรับปรุงห้องน้ำ และเดินสายติดตั้งพัดลมอาคารใหม่ให้กับทางโรงเรียนอีกด้ว
Top