2019-07-12
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ทางตรงญาณสัมปันโน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 62 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัทสมบูรณ์โซมิค แมนูแฟคเจอริ่งจำจัด ร่วมสืบสานประเพณีถวายเที่ยนพรรษา โดยได้รวมรวมปัจจัยจากพนักงานที่ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวนรวมทั้งสิ้น 25,136 บาท ถวายสร้างศาลาการเปรียญ  นอกจากการถวายเทียนแล้ว ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสำนักสงฆ์เพื่อสร้างความร่มรื่นต่อไป
Top