2019-01-23
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในชื่อโครงการ SSMC รักษ์ทะเล รักษ์ปะการัง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นกิจกรรมการปลูกปะการัง ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Top